Saglık Personeli Hizmetleri

Personel saglık kontrollerinin yapılmasında

Günlük sağlık servisi başvuruları, işe giriş muayenesi , kontrol muayenesi ve işyeri hekiminin yürüttüğü diğer işyeri hekimliği faaliyetlerinde yardımcı olmak.

İse giris ve diger evrakların düzenlenmesinde

personelin işe giriş evraklarını ve kontrol muayene evraklarını ayrıca personel kişisel dosyalarını yönetmelik çerçevesinde hazırlamak ve düzenlemek.

Ve isyeri hekiminin görevlendirdigi alanlarda

İşyerinde rutin veya rutin dışı kontrol ve uygulamalarda işyeri hekimine yardımcı olmak