Kurumsal

Hakkımızda

Müşteri memnuniyeti için en kısa sürede yaratıcı çözümler sunmaktır. Bu nedenle, birlikte çalıştığımız firma ve kurumlara müşteriden öte “Çözüm Ortağı” düşüncesiyle yaklaşmaktayız.Çalıştığımız firmalarda güvenli, sağlıklı çalışma ortamını sağlamak için sürekli olarak çalışmaktayız. Sizler için önemli olan ve ticari hayatınıza etki edecek bir iş sağlığı ve güvenliği hizmeti nasıl olması gerektiği konusunda, tüm bilgi birikimi ve tecrübemizle yanınızdayız.

Bu amaçtan yola çıkarak, çözüm ortaklarımızın gerçek yaşamdaki ticari anlayışlarını iş güvenliğine taşıyarak rekabet ortamında üstünlük sağlıyoruz.

AY OSGB'nin alanında başarılı ve yükselen değer olmasındaki en önemli unsurunun sizlere kaliteli hizmet sunarak yüksek seviyede çalışan memnuniyeti sağlamak olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple çözümlerimizi, markalarınızın ve dolayısıyla da işlerinizin güçlenmesi için tasarlamaktayız.

Müşteri Anlayışı,Dürüst, güvenilir ilişkiler kurarak, müşteri ile aynı derecede sorumluluk hissedip; tutarlı, doğru, istikrarlı ve sürekli geri bildirimlerle müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutan bir anlayışta iş yapmak.

Takım Çalışması, Takım sinerjisi yaratmayı bilen, önsezilere ve sorumluluğa dayalı, kararlı, yenilikçi, bütünlükçü, sürekli destekleyen, her türlü riske duyarlı, sorun ve engelleri çözebilen, aynı zamanda başarıyı da paylaşan bir yaklaşımda çalışmak ve üretmek.

Samimi İletişim, Güvenilir, girişimci, hızlı geribildirim yapabilen, sürekli destekleyici, çözüm odaklı yaklaşan ve sözünün takipçisi bir anlayışla iletişim kurmak.

Zamanında,İlerlemeyi aktif tutan, anında aksiyon alabilen, inisiyatif kullanabilen, firma itibarını ve müşteri memnuniyetini öncelikli hedefi sayan, tutarlı bir yaklaşımla hizmet vermek.

Çalışanlara Özen, Liderlik gelişimini önemseyen, büyümeyi ve gelişmeyi teşvik eden, sürekli öğreten, eğiten ve bilinçlendiren, farklılık ve çeşitliliklere duyarlı, çalışma ve üretmede verimliliği esas alan, sürekli ve tutarlı gelişmeyi hedefleyen, performansı ödüllendiren bir anlayışla çalışanlarına yaklaşmak.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık
  • İşyeri Hekimlik Hizmeti
  • Sağlık Personeli İstihdamı
  • Risk Analizi Değerlendirmesi
  • Acil Durum Planlaması
  • Periyodik Teknik Kontroller
  • Ölçüm ve Periyodik Kontroller
  • Enerji Verimliliği
  • İş Hukuku Danışmanlığı
  • Çevre Danışmanlığı

Hizmet Politikamız