İs Yeri Saglık Hizmetleri

  İŞ YERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRMEK
  İşletmenin tehlike grubuna ve çalışan sayısına göre gerekli iş yeri hekim sayısını hesaplayıp, görevlendirmek.

  İŞE GİRİŞ VE DÖNÜŞ MUAYENELERİ
  İşyeri hekimi kurumda göreve başlayacak kişinin işe başlarken “İŞE GİRİŞ” ve ayrıca personelin çalışırken aldığı sevk ve rapor sonrası “İŞE DÖNÜŞ” muayenesini yapma ve gerekli evrakları ve muayene bilgilerini arşivlemek.

  PERİYODİK SAĞLIK TARAMALARININ YAPILMASI VE TAKİBİ
  İşin tehlike derecesine göre belirli aralıklarla çalışanların tam fiziki muayene ve gerekli tıbbı tahlillerin yapılmasını ve gerekli dökümanların saklanması.

  İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ TAKİBİ, KAYIT ALTINA ALINMASI VE RAPOR ALINMASI
  Çalışma esnasında personelin fiziksel ve ruhsal anlamda, anlık veya uzun vadede, iş ve çalışma ortamından kaynaklanan etkileri yönünden acil müdahele ve elektif muayene işlemlerinin yapılması ve gerekli raporların düzenlenip, yetkili mercilere iletilmesi.

  İŞ RİSK ANALİZLERİ
  Personelin çalışma ortamı fiziki şartlarının gerekli testler ve gözlem ile değerlendirilip, uygunsuzluk ve risk açısından değerlendirilip gerekli raporların düzenlenmesi ve bildirilmesi.

  SAGLIK VE MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA EGİTİM (İŞLETMENİN BULUNDUGU SEKTÖRE UYGUN):
  Personelin çalışma ortam ve yaptığı iş dolayısıyla oluşabilecek sağlık problemleri açısından eğitime tabi tutulması ve bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması.

  ÇALISANLARIN SAGLIK BİLGİLERİ İLE YAPTIKLARI İSLER VE ÇALIŞTIKLARI ORTAMDAKİ MARUZİYET BİLGİLERİ VE SONUÇLARINI GEREKEN YASAL SARTLARDA SAKLAMAK:
  Personelin işe başlarken ve çalışma esnasında yapılan muayene, tahlil, çalışma ortam testleri ve kontrol muayeneleri sonuçlarını dosyalamak ve gerekli sürelerde arşivde bulundurmak.

  İŞ SAGLIGI VE GÜVENLİGİ KURULUNA KATILANMASI:
  Bakanlığın belirlediği şartlarda aylık düzenli şekilde kurulun toplanmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına yardımcı olmak