Hizmet Politikamız

Politikamız:

Kalite Politikamız, İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi birikimine, iş deneyimi ve disiplinine sahip, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getirip kaliteli hizmet sunarak müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin yasal gerekleri çerçevesinde; Tüm işletme içerisindeki tehlikeleri ve olası riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almak, Olası olayları inceleyerek çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayacak kontrolleri yapmak Sürekli iyileştirmeleri yapmak, Çalışanların iş sağlığı bilinci oturtmak için eğitimler planlamak ve denetimler yapmak,Düzgün bir dökümantasyon yaparak sıfır iş kazası hedefi ile çalışmak,İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.